Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch sởi .CÔNG AN LONG AN